Gedichten

> Gedichten

Voor Later

Ik hoop in de toekomst deze bundel “Stoofpotje” uit te breiden met nieuwe gedichten. Hiervoor heb ik nog wat ruimte over…. Voor Later!


                                                         HansN